ПРОИЗВОДСТВО НА

 • Оборудване за производство на млечни продукти
 • Оборудване за биотехнологични продукти
 • Оборудване за фармацевтични продукти
 • Оборудване за консервиране на храни
 • Оборудване за преработка на пчелен мед
 • Оборудване за съхранение и преработка на брашно
 • Производство на шоколад
 • Производство на салати
 • Сушилни инсталации
 • Инсталации за дестилиране на етерично-маслени култури
 • Оборудване за производство на химически продукти
 • Други

Стабилинженеринг - Алфа ООД

Стабилинженеринг-Алфа ООД е основанa през 1997 година като инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив. Фирмата проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Крайните продукти и предлаганите услуги на пловдивската фирма са характерни за единичното производство. Стабилинженеринг-Алфа ООД разполага със собствени производствени мощности за изработване на конструираните от техническия отдел машини и съоръжения. Монтажната група на Стабилинжнеринг-Алфа ООД  реализира разнообразни по характер и сложност технологични линии. 

 

Брошури

Новини

Стартира държавната помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“

От 18 март стартира прием на заявления по държавната помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ или за т.нар. мини мандри. На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, отговарящи на изискванията на Наредба №26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход(малки и средни предприятия, включително организации и групи производители), които преработват и реализират сами своята продукция. С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ бюджетът на помощта е 1,5 млн. лв. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 60 000 лв.  Надяваме се, че ще намерите в наше лице надежден партньор при реализиране на вашите планове. Можете да се свържете с нас на предоставения телефон и електронна поща, както и чрез формата за обратна връзка на сайта, в секция „Контакти“

 

Предишен Следващ