ПРОИЗВОДСТВО НА

 • Млекопреработка
 • Биотехнологии
 • Фармация
 • Консервна промишленост
 • Пчелен мед
 • Хлебопроизводство
 • Шоколад, какао, захар
 • Салати и сосове
 • Ядки и кафе
 • Дестилация и екстракция
 • Химическа промишленост
 • Индивидуални решения

Стабилинженеринг - Алфа ООД

„Стабилинженеринг-Алфа“ ООД е основанa през 1997 година като инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив.

Фирма Стабилинженеринг-Алфа проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата, биотехнологичната, химическата и фармацевтичната промишлености. Изделията на фирмата и предлаганите услуги са характерни за единичното производство в съответните области и са насочени към нестандартни решения.

„Стабилинженеринг-Алфа“ ООД разполага със собствени производствени мощности за изработване на проектираните и конструирани от техническия отдел на фирмата машини и съоръжения. Монтажната група на фирмата                          реализира разнообразни по характер и сложност технологични линии.

Стабилинженеринг-Алфа ООД цели да бъде надежден и компетентен партньор на своите клиенти при изграждането на ново производство или при неговото реконструиране и модернизация в съответствие с изискванията на европейските норми и стандарти, като се стреми да предлага бързо и професионално обслужване с цел дългогодишни взаимоотношения с клиентите.

Във фирмата работят висококвалифицирани инженери: конструктори и технолози, които се стремят винаги да предлагат най-доброто и ефективно решение за целите на конкретното производство. Фирмата разполага с опитна и квалифицирана монтажна група с над 20 годишен опит в специфични монтажни дейности и нестандартни изпълнения, съобразени с изискванията на клиента и технологичните особености.

Доверете се на нас, защото ние предлагаме: добра цена за гарантирано качество, безупречен монтаж и професионално обслужване!

 

 

Брошури

Новини

Стартира държавната помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“

От 18 март стартира прием на заявления по държавната помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“ или за т.нар. мини мандри. На подпомагане подлежат регистрирани земеделски стопани, отговарящи на изискванията на Наредба №26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход(малки и средни предприятия, включително организации и групи производители), които преработват и реализират сами своята продукция. С решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“ бюджетът на помощта е 1,5 млн. лв. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициер, но не повече от 60 000 лв.  Надяваме се, че ще намерите в наше лице надежден партньор при реализиране на вашите планове. Можете да се свържете с нас на предоставения телефон и електронна поща, както и чрез формата за обратна връзка на сайта, в секция „Контакти“

 

Предишен Следващ