Blog

Започва прием на документи по нова пчеларска програма

Започва прием на документи по нова пчеларска програма

От 24.02.2020г. до 9.03.2020г. Държавен фонд „Земеделие” отваря прием по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022г. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие”.

Националната програма по пчеларство 2020-2022 г. е одобрена от Европейската комисия, като 50% от бюджета ще бъдат осигурени от националния бюджет.

Повече информация за мерките и условията за финансиране заинтересованите лица могат да получат в областните дирекции на ДФЗ в отдел „Пчеларство, мляко и интервенции“ на дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ в Централно управление на ДФЗ-РА, както и онлайн на сайта на Фонда: http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-24-/

Подробно за НПП:

http://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/meso-i-pchelarstvo/-/-2020---2022/

Съгласно новата НПП 2020 – 2022 фирма Стабилинженеринг-Алфа може да бъде Ваш надежден партньор за дейностите по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, а именно изработка, доставка и монтаж на декристализатори за мед (вани), помпи и тръбопроводи.

Вана/декристализатор за разтопяване на пчелен мед - http://stabilalfa.com/bg/manufacture/vana+za+med

Back