Blog

Специално предложение за Автоцистерна до края на Май

Специално предложение за Автоцистерна до края на Май

Само до края на месец Май фирма Стабилинженеринг-Алфа обявява специална оферта за налични количества автоцистерни.

ОПИСАНИЕ:
Цистерната представлява хоризонтален съд с цилиндрична форма с общ геометричен обем 3,9 м³, който е разделен на три равни секции чрез вътрешни вертикални прегради.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Работният обем на съда е 3,48 м³ ( 3 x 1,16 м³)
- Съдът е изолиран с минерална вата с дебелина 40 мм, върху която е положена обшивка от неръждаема ламарина 
- Съдът е закрепен неподвижно посредством пристягащи ленти върху носеща рама с 3 бр. лежанки и в този си вид е монтиран чрез болтова връзка върху основната носеща рама на камиона (модел VW-MAN 6.100F ). Всяка секция е снабдена с люк Ø 500 с отварящ се навън капак с уплътнение, разположен в горния й край. 
- В горната част на вътрешното пространство на всяка секция е монтирана по една неподвижна миеща глава. Трите миещи глави се захранват с миещи разтвори/вода посредством външно разположен тръбопровод DN 40
- На задната страна на камиона е разположена приемна станция за мляко, поместена в шкаф от неръждаема ламарина. Приемната станция включва: неръждаема самозасмукваща центробежна помпа, мрежест филтър, обезвъздушителен съд, тръбен колектор, оборудван с ръчни кранове (предназначен за насочване и разпределение на входящите и изходящите потоци от мляко, миещи разтвори и вода) и електронен разходомер с моментна и фискална памети.

От лявата и дясната страна на камиона в надлъжно направление са разположени сервизни платформи, като достъпът до тях е осигурен от задната страна на камиона чрез вертикални тръбни стълби.
- Габаритни размери – Ø 1374 мм
- L= 3944 мм; Н = 1 750 мм
- Собствена маса – 1 320 кг 
- Обща маса заедно с камиона без продукт – 4 100 кг 
- Обща маса заедно с камиона с продукт – 7 600 кг 

Всички използвани материали са разрешени за контакт с хранителни продукти – неръждаема стомана AISI 304 /1.4301 по DIN17441/.
Промоцията е валидна до 31.05.2017 г.
За повече информация условия и наличности:  +359 32 203 087  или на имейл office@stabilalfa.com.

Back