News

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0204-C01 „Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД“ с бенефициент Стабилинженеринг - Алфа ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения кап...

Пример от практиката: Как изградихме производствено предприятие за пчелен мед

Пример от практиката: Как изградихме производствено предприятие за пчелен мед

От основаването си през 1997 г. Стабилинженеринг - Алфа има следната цел: да бъде надежден и компетентен партньор на клиентите си при изграждането на ново производство или при неговото реконструиране и модернизация в съответствие с...

Започва прием на документи по нова пчеларска програма

Започва прием на документи по нова пчеларска програма

От 24.02.2020г. до 9.03.2020г. Държавен фонд „Земеделие” отваря прием по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022г. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Национал...