Нашата история

Нашата история

КОИ СМЕ НИЕ
Стабилинженеринг-Алфа ООД е основанa през 1997 година като инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив. Фирма “Стабилинженеринг-Алфа” проектира и изработва уникални съоръжения по заявка на клиента и съоръжения със специфични функции, което предопределя добрата позиция  на компанията сред останалите конкурентни предприятия на пазара. Стабилинжнеринг - Алфа произвежда основно съоръжения и оборудване за: Млекопреработващата промишленост, Биотехнологичната промишленост, Винарската и спиртна промишленост, Шоколадовата промишленост, Консервната и Фармацевтичната промишленост.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ
Стабилинженеринг-Алфа ООД проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Крайните продукти и предлаганите услуги на пловдивската фирма са характерни за единичното производство. Стабилинженеринг-Алфа ООД разполага със собствени производствени мощности за изработване на конструираните от техническия отдел машини и съоръжения. Монтажната група на Стабилинжнеринг-Алфа ООД  реализира разнообразни по характер и сложност технологични линии.

КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ
Стабилинженеринг - Алфа ООД цели да бъде надежден и компетентен партньор на своите клиенти при изграждането на ново производство или при неговото реконструиране и модернизация в съответствие с изискванията на европейските норми и стандарти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ - АЛФА ООД

  1. Високо качество на изработка и монтаж.
  2. Възможност за производство на нестандартни машини.
  3. Високо квалифицирани консултанти, технолози и конструктори, които винаги дават най-доброто и ефективно решение за целите на Вашето производство.
  4. Монтажната група на Стабилинженеринг – Алфа е изградена от префесионалисти с дългогодишен опит.
  5. Бързо и професионално обслужване с цел дългогодишни взаимоотношения с клиентите.

Доверете се на нас, защото ние предлагаме: добра цена за гарантирано качество, безупречен монтаж и професионално обслужване!