Новини

Пример от практиката: Как изградихме производствено предприятие за пчелен мед

Пример от практиката: Как изградихме производствено предприятие за пчелен мед

От основаването си през 1997 г. Стабилинженеринг - Алфа има следната цел: да бъде надежден и компетентен партньор на клиентите си при изграждането на ново производство или при неговото реконструиране и модернизация в съответствие с...

Стабилинженеринг – Алфа с участие на международното изложение Интерфуд & Дринк 2020

Стабилинженеринг – Алфа с участие на международното изложение Интерфуд & Дринк 2020

От 4-ти до 7-ми ноември ще се състои ежегодният форум за храни и напитки Интерфуд & Дринк 2020, който традиционно се провежда в Интер Експо Център. Изложението е предпочитана среда за споделяне на опит и иновативни подходи в производ...

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0204-C01 „Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД“ с бенефициент Стабилинженеринг - Алфа ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения кап...