Новини

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0204-C01 „Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД“ с бенефициент Стабилинженеринг - Алфа ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения кап...

Започва прием на документи по нова пчеларска програма

Започва прием на документи по нова пчеларска програма

От 24.02.2020г. до 9.03.2020г. Държавен фонд „Земеделие” отваря прием по новата Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022г. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Национал...

Стабилинженеринг - Алфа представи оборудване за малка мандра на АГРА 2019

Стабилинженеринг - Алфа представи оборудване за малка мандра на АГРА 2019

Стабилинженеринг-Алфа ООД взе участие в едно най-големите селскостопански изложения в Югоизточна Европа- АГРА, което се проведе от 20-ти до 24-ти февруари 2019 г. в Международен панаир-Пловдив. Изложението събира най-креативните и най-...