Новини

Пример от практиката: Как изградихме производствено предприятие за пчелен мед

Пример от практиката: Как изградихме производствено предприятие за пчелен мед

От основаването си през 1997 г. Стабилинженеринг - Алфа има следната цел: да бъде надежден и компетентен партньор на клиентите си при изграждането на ново производство или при неговото реконструиране и модернизация в съответствие с изискванията на европейските норми и стандарти.

Вярваме, че 23 години по-късно сме постигнали тази цел, а десетките реализирани проекти зад гърба ни го потвърждават.

Един от последните проекти, с които се гордеем, е изграждането на предприятие за преработка на пчелен мед.

В тази задача взеха активно участие нашите инженери-конструктори и технолози. Заедно те съумяха да намерят най-доброто решение за оборудване съгласно изискванията на клиента и наличния сграден фонд. Благодарение на гласуваното от клиента ни доверие и на ползотворно сътрудничество с проектанта на обекта постигнахме едно функционално производство и успяхме да удовлетворим всички изисквания на клиента и на предвидените помещения.

Предмет на дейност на предприятието е: разтопяване, темпериране, хомогенизиране и разфасоване на пчелен мед. Ето какво направихме!

Съоръженията, които изработихме и монтирахме, са изключително добро решение за качественото разтопяване на пчелен мед и запазване на биологичните му качества и полезни свойства. Ваните за разтопяване, които монтирахме в специално изградена термостатна камера, са предназначени за стандартни тенекии за мед. Наредени са на два реда върху решетки. Тенекиите се обдухват с горещ въздух и максимално щадящо за продукта. Медът се разтопява и се събира в долната част на ваните. В решетките на ваните се подава топла вода за допълнително ускоряване на процеса на топене.

Медът се стопява в продължение на 12 до 24 часа и се стича във ваните. Разтопеният мед, посредством помпа, филтър и тръбопровод, се прехвърля в резервоар-хомогенизатор със съответния обем за поемане на разтопеното количество и уеднаквяване на органолептичните му качества. Оттам медът се подава с помпа към място за пълнене на варели, където с помощта на пневмоуправляем вентил, електронна везна и система за управление се разфасова необходимото количество мед във варели.

Вярваме, че изграденото предприятие ще спомогне на клиента ни да пожъне повече успехи, а на пазара ни да се появи още един качествен български продукти. Екипът ни, разбира се, остава на разположение за бъдещи разширения на производството и други дейности, с които да сме полезни.

 Предприятие за пчелен мен

Доверете се и вие на Стабилинженеринг – Алфа за проектиране и изграждане на предприятия или проектиране на нестандартни съоръжения.

Стабилинженеринг-Алфа ООД проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Нашият краен продукти и предлагани услуги са характерни за единичното производство. Разполагаме със собствени производствени мощности за изработване на конструираните на машини и съоръжения. Клиентите ни предпочитат, защото осигуряваме:

  • Високо качество на изработка и монтаж.
  • Възможност за производство на нестандартни машини.
  • Високо квалифицирани консултанти, технолози и конструктори, които винаги дават най-доброто и ефективно решение за целите на Вашето производство.
  • Монтажната група на Стабилинженеринг – Алфа е изградена от професионалисти с дългогодишен опит.
  • Бързо и професионално обслужване с цел дългогодишни взаимоотношения с клиентите.

Доверете се на нас, защото ние предлагаме: добра цена за гарантирано качество, безупречен монтаж и професионално обслужване!

Назад