Новини

Предимствата на заваряването с Аргон

Предимствата на заваряването с Аргон

В Европа заваряването на тръби в защитена среда по правило се извършва с аргон, тъй като хелият е много скъп. Заваряването с аргон е вид електродъгово заваряване със защитен газ, при който се използва нетопим волфрамов електрод. Аргонът е инертен газ, който служи за предпазване на заваръчните детайли от окисляване, тъй като не влиза в реакции и предпазва шева от вредното влияние на въздуха (изгаряне). По този начин се осигурява високо качество на заварките. Технологията дава по-добър контрол върху заварката, по-здрави и качествени връзки.

Приложение:
Заваряването с аргон се използва най-често при съединяване на тънки детайли от черни метали, като желязо, стомана, чугун, неръждавейка, цветни метали, като алуминий, магнезий и мед, но на практика чрез този медод могат да се заварят всякакви видове метали и сплави. Технологията дава по-добър контрол върху заварката и дава по-здрави, и качествени заварки.

Заваряване на тръби в защитена среда се използва от фирма Стабилинженеринг - Алфа в
- млечната промишленост;                                                                                                                                            
- фармацевтичната промишленост;
- козметичната промишленост;
- хранително-вкусовата промишленост;
- химическата промишленост (производство на бои и лакове).

Назад