Новини

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД

В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-0204-C01 „Подобряване на производствения процес във фирма Стабилинженеринг - Алфа ООД“ с бенефициент Стабилинженеринг - Алфа ООД по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет на Република България, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет:

Доставка и монтаж на предвидените по проекта активи с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на Машина за рязане и бертване на листов материал - 1 брой Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на Машина за орбитално рязане - 1 брой Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на Постоянно токов, инверторен импулсен заваръчен токоизточник - 5 броя Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на импулсен аргонов заваръчен токоизточник - 2 броя Обособена позиция 5: Доставка и монтаж на Хидравлична абкантпреса - 1 брой Обособена позиция 6: Доставка и монтаж на Четири валова хидравлична листоогъваща машина - 1 брой Обособена позиция 7: Доставка и монтаж на Хидравлична гилотина - 1 брой Обособена позиция 8: Доставка и монтаж на Универсален струг - 1 брой

Общата цел на проекта е подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ-АЛФА ООД.

Дата на публикуване: 11.05.2020г.

Срок за подаване на оферти: 20.05.2020 г.

Линк към сайта: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index?page=3&sortOrder=Ascending

Назад