Новини

Оборудване за преработка на етерични масла

Оборудване за преработка на етерични масла

Лечебните растения, които традиционно се добиват в България, отдавна се използват във фармацията, козметиката и в хранително-вкусовата промишленост. Световна тенденция е билките все повече да участват в производството на лечебни средства и хранителни добавки. Те са предпочитани пред синтетичните продукти, поради тяхната химична природа, която е близка до тази на човешкия организъм. Така те много лесно се включват в неговите биохимични процеси и оказват благоприятно действие при продължително приемане.

Етеричните масла са силно концентрирани чисти растителни екстракти. Те се извличат по 4 способа: дестилация, извличане с разтворител (получава се конкрет, екстракт или „абсолю“ – чисто масло), чрез поглъщатели – (резултатът се нарича помада) и при механично пресоване (отнася се най-вече за богатите на етерични масла цитруси). Получените масла са летливи, затова се продават в малки разфасовки – няколко капки са достатъчни за повечето цели, за които се употребяват. Едно от предимствата на етеричните масла е техният прекрасен аромат, но повечето имат също и терапевтични и лечебни свойства.
Фирма „Стабилинженеринг-Алфа“ може да проектира, изработи и монтира оборудване за дестилация и екстракция на билки и растения.
Дестилацията е основния метод за добиване на етерични масла. Тя може да бъде парна дестилация (извличането се извършва като изходната суровина контактува с водна пара) и водна дестилация (извличането се извършва като изходната суровина контактува с вода).
Дестилацията е процес на разделяне на течна еднородна смес на съставните й компоненти в резултат на разпределянето им между течността и контактуващата с нея парна фаза. Под техника на дестилация се разбира изпаряване на течност в един апарат, кондензация на парите и охлаждане на кондензата в друг и събиране на получената течност (дестилат) в трети. Процесът се основава на различната летливост на парите на отделните компоненти при една и съща температура. Дестилацията е метод, приоритетен за извличане на етерични масла от цветни и тревни култури. Като такъв той отговаря на основните изисквания за добиване на етерични масла.
Важно значение има постепенното изпаряване на течната смес, кипяща в дестилационен казан, с непрекъснато отстраняване от системата на образуващите се пари. Този начин на частично разделяне на компонентите се нарича проста дестилация. Тя се състои в последователно частично изпарение, отвеждане на получените пари и последваща кондензация, в резултат на което изходната течна смес се разделя на фракции с определени концентрации на компонентите. Полученият кондензат се нарича дестилат, а неизпарената част от течната смес – казанен остатък.

Екстракцията е друг метод за извличане на ЕАП от етерично-маслените суровини. Според термодинамичното състояние на разтворителя бива подкритична екстракция (извличането се извършва като изходната суровина контактува с течен разтворител - органична течност или втечнен газ) и свръхкритична екстракция (извличането се извършва като изходната суровина контактува с разтворител в свръхкритично състояние).
Основни стъпки при екстракция на биологично активни вещества от растения са смилане, екстракция, филтрация, концентрация. При смилането се увеличава и контактната повърхност между екстрагента и растителната проба, което от своя страна увеличава масовия трансфер между двете фази. Екстракцията е процес, при който се отделят фармацевтично-важните вещества от дадено растение. Получените екстракти след филтрация трябва да бъдат отделени от изтощената растителна суровина. Филтруваните бистри екстракти трябва да бъдат концентрирани до определена степен преди окончателното им изсушаване. Това се прави, за да се редуцира обемът на екстракта.

Етеричните масла имат широко приложение в козметиката, фармацията, хомеопатията, билко лечението, при почистване и дезинфекция, за масажи и др.

Оборудване за извличане на етерично-маслени култури, което може да предложи фирма „Стабилинженеринг-Алфа“ ООД:
- Дестилационен казан с различни обеми по задание на клиента. От обема на дестилационния казан зависят останалите апарати в инсталацията.
- Кожухотръбен топлообменник – използва се за охлаждане на парите от дестилационния казан, съдържащи етерично масло.
- Кохобационна колона – служи за извличане на етерични масла от дестилационните води.
- Флорентински съд – служи за разделяне на етеричното масло от дестилационните води. - оборудване за дестилация и екстракция на растителни смеси по задание на клиента - проектиране на предприятие за преработка на растителни култури.

Назад