Новини

Да бъдеш корпоративно социално отговорен или изграждането на опитно поле в Университет по хранителни технологии

Да бъдеш корпоративно социално отговорен или изграждането на опитно поле в Университет по хранителни технологии

Мечтата ни беше да построим опитно поле за младите студенти, в което те да получават практически знания и умения!“   с усмивка на лицето споделя главният инициатор на проекта – „Млекопреработвателна станция УХТ“.
В недалечната 2010 г. ръководството на катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ разработва план за изграждането на малка млекопреработвателна станция в сградата на университета. В проекта се залага изграждането на цялостната технология, лаборатория, място за съхранение и конферентна зала. За съжаление липсата на средства, подизпълнители, подходяща зала и редица други причини отлагат във времето стартирането на проекта до 2015 г., когато ръководителите на катедрата се свързват с фирми от бранша, за да започнат съвместна дейност по изпълнението му.
 
Фирмите, към които се обърнахме прегърнаха идеята с изключителен ентусиазъм. Собствениците на млекопреработвателни предприятия знаят, че без практика студентите са неуверени и неподготвени за реалните работни процеси!“ продължава своя разказ преподавателят.

В инициативата се включват няколко фирми от бранша като една от тях е Стабилинженеринг-Алфа ООД. Тя, от своя страна, поема производството на  „Централно измиваща система“ и свързването й с необходимите тръбопроводи и арматура към експерименталната апаратура.
В цялостния проект се включват още – пастьоризатор за мляко (500л.), сиреноизготвител, мембрана и др. В допълнение и с цел подобряване качеството на знания на студентите се изгражда добре оборудвана лаборатория за практически упражнения. В мини комплекса се позиционира и малка конферентна зала за провеждане на обучения, дискусии и семинари.
 
Студенти от няколко специалности и квалификационни нива ще могат да използват помещенията:

- Образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност “Технология на млякото и месото”;
- Образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност “Технология на млякото и млечните продукти”;
- Образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност “Технология на ферментационните продукти” с обучение на френски език;
- Образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност „Контрол и безопасност на храните от животински произход”.

Въпреки че студентите са от различни квалификационни степени, всички те ще могат активно да използват наличната апаратура и да се упражняват в реални условия. Като основна полза главният инициатор на проекта сподели:
Апаратурата е технологично- и инженерно проектирана, така че да покаже цялостния процес за производство на сирене. Студентите ще могат да наблюдават, анализират и участват активно във всеки един етап. Ще придобиват реални знания и умения, ще се научат как да реагират и разрешават различни производствени казуси!“

Предвижда се проектът да бъде изцяло завършен през 2016 г.
Преподавателите от катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ се надяват реализирането на проекти от този тип да се превърнат в традиция, както за млечните, така и за останалите специалности в университета.
„ Надяваме се занапред бизнесът и образованието да вървят все по-често ръка за ръка!“ завършва с усмивка инициаторът на проекта.

Назад