Новини

Основен сегмент - млечната промишленост

Основен сегмент - млечната промишленост

Стабилинженеринг – Алфа ООД проектира и изработва уникални съоръжения по заявка на клиента и съоръжения със специфични функции. Нашата фирма Ви предлага богата гама от артикули и оборудване, включително и за Млекопреработващата промишленост.

Нашите продукти в Млекопреработващата промишленост:
- Малка мандра - оборудването й е изцяло разработено с „Наредба No26 от 14 октомври 2010 г за специфичните изисквания за директна доставка на малки количества суровини и храни от животински продукти” на Министерството на земеделието и храните. То е съобразено и с технологичните изисквания за производство на малки количества кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал.
- Автоцистерните, които произвеждаме и монтираме са едно- и многосекционни цистерни за мляко, приспособени за монтаж върху автомобили. Автоцистерните са оборудвани с люкове, миещи глави, шкаф с приемна станция, самозасмукваща помпа и рампа за обслужване. Те са изолирани с неръждаема обшивка, което осигурява съхранение на продукта до 24 часа при авария на автомобила. Освен това, цистерните се проектират според шасито на автомобил.
- Млекоприемните станции са предназначени за приемане и измерване на мляко, доставено в предприятието чрез специализирани млековози или бордови цистерни. Модификация на станцията може да се инсталира на специализиран млековоз за изкупуване на млякото от млекопунктовете на млекодобивни ферми. Станцията може да се използва и за приемане и измерване и на други течности - хранителни или нехранителни. Измерителният прибор на станцията пък може да се свърже към цялостната система на предприятието за регистри ране и архивиране на контролните данни.
- Пастьоризаторите за мляко пък са предназначени за топлинна обработка на млякото при производството на млечни продукти. Към пастьоризатора е включена и станция за подготовка на топлоносител гореща вода. В комплект с него, в зависимост от продукта, за който е предназначен, ние включваме серпентина или резервоари за поддръжка на температурата на пастьоризация на млякото. Пастьоризаторът е напълно автоматизиран за всички зададени топлинни режими, като данните за температурата в избраните точки се архивират в изнесено дистанционно устройство.
- Резервоарите ни с геометричен обем до 30 m³. Те могат да бъдат изпълнени за монтиране на откритоили в затворени помещения и биват вертикални и хоризонтални, като ги комплектоваме с люк, миеща глава, отдушник, нивопоказател, вход и изход, табло за управление, система за регистрация на наблюдавани параметри и др. Когато е необходимо разбъркване или хомогенизиране на продукта, се монтира бъркалка с подходяща конструкция и обороти, които могат да бъдат постоянни или променливи. При изискване за загряване или охлаждане на продукта в резервоара, по околната му повърхност и дъното, се монтира серпентина в която се подава съответния топло- или студоностител. В този случайсъда се изолира сподходяща изолация. Върху изолацията се прави обшивка от ламарина.
- Топилка за хидрогенирани мазнини – тя е предназначена за разтопяване и съхранение на мазнини.
- Турбосмесител за прахообразни продукти е предназначен за разтваряне на прахообразни и кристални продукти в течности. Съоръжението може да се използва за разтваряне на следните продукти: мляко на прах, суроватка на прах, сосове, лактоза, приготвяне на маринà, какао, изкуствени торове, брашно, пестициди, нишесте, захар и др.
- Акумулаторът за студ пък ще Ви осигури необходимото количество ледена вода с температура 0 ÷ 1 °С и с необходимия дебит за всички консуматори в даден процес или предприятие.
- Агрегатът за кашкавал може да използвате за нарязване, изпарване, отцеждане, омесване и разфасоване на чедеризиралата сиренина при производството на кашкавал.
- И накрая, но не по важност –Стелажи, предназначени за поставяне на твърди сирена - кашкавал, гауда, пекорино и др., по време на тяхното зреене и съхранение

С какво сме по-добри от конкурентите ни на пазара:
Ние, от Стабилинжнеринг-Алфа ООД държим на високото качество на изработка и монтаж. Екипът ни е изграден от професионалисти с дългогодишен опит. За да направите по-лесно и бързо най-добрият за Вас избор, на Ваше разположение ще работи и екип от висококвалифицирани консултанти, технолози и конструктори.
Ние държим на своите клиенти и затова Ви гарантираме бързо, качествено ипрофесионално обслужване.

Назад