Проектиране и изграждане на предприятия

Проектиране и изграждане на предприятия

Стабилинженеринг-Алфа ООД започва своята дейност през 1997г. като предлага проектиране и изграждане на средни и малки предприятия в хранително-вкусовата промишленост с приоритет - млечна промишленост. След дългите години усилена работа и натрупан опит в проектирането и реализирането на изготвените проекти фирмата може да предложи професионално и перспективно проектиране на предприятия в различни отрасли на хранително-вкусовата промишленост, както и нестандартни технологични решения за различни видове производство.

Стабилинженеринг-Алфа предлага изработването на идеен или работен технологичен проект, избор на технологичното оборудване, изготвяне на техническо задание към останалите проектанти и специалности, както и обучение на персонала в предприятието. Във фирмата работят квалифицирани инженери и технолози, които могат да предложат иновативни решения според конкретните нужди и задание на клиента. При необходимост от специфична технология или оборудване за дадено производство фирмата работи с доказани консултанти с дългогодишен опит от Университета по хранителни технологии с цел постигане на оптималното решение за всяко производство.

Фирмата разполага със собствени производствени мощности за изработване на конструираните машини и съоръжения.

Стабилинженеринг-Алфа ООД може да бъде лоялен партньор от фазата на проучване през техническо и технологично проектиране до реализиране на обекта. Фирмата предлага гаранционно и извънгаранционно обслужване и ремонт на съоръжения в хранително-вкусовата промишленост.