Проектиране и изграждане на предприятия

Проектиране и изграждане на предприятия

„Стабилинженеринг-Алфа“ ООД започва своята дейност през 1997г. като предлага проектиране и изграждане на средни и малки предприятия в хранително-вкусовата промишленост с приоритет – млечна промишленост.

След дългите години усилена работа и натрупан опит в проектирането и реализирането на изготвените проекти фирмата може да предложи професионално и перспективно проектиране на предприятия в различни отрасли на хранително-вкусовата, биотехнологичната, фармацевтичната и химическата промишлености, както и нестандартни технологични решения за различни видове производство.

„Стабилинженеринг-Алфа“ предлага изработването на идеен или работен технологичен проект, избор на технологичното оборудване, изготвяне на техническо задание към останалите проектанти и специалности, както и обучение на персонала в предприятието. Във фирмата работят квалифицирани инженери и технолози, които могат да предложат иновативни решения според конкретните нужди и задание на клиента. При необходимост от специфична технология или оборудване за дадено производство фирмата работи с доказани консултанти с дългогодишен опит от Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив с цел постигане на оптималното решение за всяко производство.

Фирмата разполага със собствени производствени мощности за изработване на конструираните машини и съоръжения. Всеки клиент с иновативен проект или идея може да разчита на екипа на фирмата за реализиране на оптимални решения в конкретното производство.

Богатият опит на екипа на „Стабилинженеринг-Алфа“ може да бъде полезен както на нови предприемачи, така и на вече утвърдени производители, които биха желали да надградят производството си или да реализират нови продукти.

Фирмата е специализирана в проектиране и изработка на специфично и нестандартно оборудване и работи по задание и спецификация на клиента.

Стабилинженеринг-Алфа ООД може да бъде лоялен партньор от фазата на проучване през техническо и технологично проектиране до реализиране на обекта. Фирмата предлага гаранционно и извънгаранционно обслужване и ремонт на съоръжения в хранително-вкусовата промишленост.