Нашата история

Нашата история

КОИ СМЕ НИЕ
    "Стабилинженеринг-Алфа" ООД е основанa през 1997 година като инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив. Фирма “Стабилинженеринг-Алфа” проектира и изработва уникални съоръжения по заявка на клиента и съоръжения със специфични функции, което предопределя добрата позиция  на компанията сред останалите конкурентни предприятия на пазара.

   "Стабилинжнеринг-Алфа" ООД произвежда основно съоръжения и оборудване за: Млекопреработващата, Биотехнологичната, Фармацевтичната, Химическата и Консервната промишлености.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

   Фирма Стабилинженеринг-Алфа проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата, биотехнологичната, химическата и фармацевтичната промишлености. Изделията на фирмата и предлаганите услуги са характерни за единичното производство в съответните области и са насочени към нестандартни решения.

   „Стабилинженеринг-Алфа“ ООД разполага със собствени производствени мощности за изработване на проектираните и конструирани от техническия отдел на фирмата машини и съоръжения. Монтажната група на фирмата реализира разнообразни по характер и сложност технологични линии.

КАКВА Е НАШАТА МИСИЯ

   Стабилинженеринг-Алфа ООД цели да бъде надежден и компетентен партньор на своите клиенти при изграждането на ново производство или при неговото реконструиране и модернизация в съответствие с изискванията на европейските норми и стандарти, като се стреми да предлага бързо и професионално обслужване с цел дългогодишни взаимоотношения с клиентите.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ "СТАБИЛИНЖЕНЕРИНГ-АЛФА" ООД

  • Високо качество на изработка и монтаж.
  • Възможност за производство на нестандартни съоръжения.
  • Висококвалифицирани консултанти, технолози и конструктори, които се стремят да дават най-доброто и ефективно решение за целите на Вашето производство.
  • Монтажната група на фирмата е съставена от професионалисти с дългогодишен опит.
  • Бързо и професионално обслужване с цел дългогодишни партньорства с клиентите.

     Във фирмата работят висококвалифицирани инженери: конструктори и технолози, които се стремят винаги да предлагат най-доброто и ефективно решение за целите на конкретното производство. Фирмата разполага с опитна и квалифицирана монтажна група с над 20 годишен опит в специфични монтажни дейности и нестандартни изпълнения, съобразени с изискванията на клиента и технологичните особености.

Доверете се на нас, защото ние предлагаме: добра цена за гарантирано качество, безупречен монтаж и професионално обслужване!