Вана/декристализатор за разтопяване на пчелен мед

ОПИСАНИЕ:

Фирма Стабилинженеринг-Алфа ООД може да предложи технологично оборудване при преработка на пчелен мед, което включва:

  • вани-декристализатори за разтопяване на пчелен мед от тенекии или от варели
  • филтри с различна пропускливост за механично филтриране на пчелния мед
  • хомогенизатори за пчелен мед
  • отопляеми тръбопроводи и арматура
  • термостатна камера
  • монтаж на оборудване

Оборудването, което предлагаме, включва следните технологични операции при преработката на пчелен мед: разтопяване, темпериране, хомогенизиране и разфасоване. Изработените от нас съоръжения са изключително добро решение за качествено разтопяване на пчелния мед и запазване на биологичните му качества и полезните му свойства. Размерите и обемите на съоръженията са съгласно задание на клиента.

Фирма Стабилинженеринг-Алфа ООД предлага проектиране на предприятия за преработка на пчелен мед, които да отговарят на всички изисквания на българското законодателство и на ДПП в хранително-вкусовата промишленост.

ТЕХНОЛОГИЯ:

В отговор на пазара на пчелен мед и предпочитанията на клиентите за течен мед все повече производители инвестират в оборудване за декристализация на меда. Съоръженията, които предлагаме, са изключително добро решение за качествено разтопяване (декристализация) на пчелния мед, като се запазват биологичните му качества и полезните му свойства.

Ваните-декристализатори, които предлагаме, се монтират в термостатна камера, където се обдухват с горещ въздух, като максимално щадящо за продукта медът се разтопява и се събира в долната част на ваните. Тенекиите или варелите се нареждат върху решетката/решетките на ваната. В решетките на ваните се подава топла вода за допълнително подпомагане на разтопяването. Медът се стопява в продължение на 12 до 24 часа и се стича във ваните. Разтопеният мед, посредством помпа, филтър и отопляем тръбопровод, се прехвърля в резервоар-хомогенизатор със съответния обем за поемане на разтопеното количество с цел уеднаквяване на органолептичните му качества. От там медът се подава гравитачно или с помпа към разфасовъчна машина или към място за пълнене на варели, отново чрез отопляеми тръбопроводи.

Декристализаторите, които сме разработили, могат да бъдат на един или на два етажа с цел оптимизиране на наличното пространство.

Системата за филтриране на пчелен мед се състои от 2бр. филтриращи тела, свързани паралелно. При запушване на едното посредством ръчни кранове потокът се превключва към другото тяло. Това позволява непрекъснат процес, докато се почиства затлачения филтърен елемент.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Ваната за разтопяване на пчелен мед от тенекии представлява призматичен верикален съд на четири крака с наклонено дъно, на два етажа. Всеки етаж е изграден от скара със заварена неръждаема ситова мрежа, разположена на няколко реда релси, на които се поставят тенекиите. Разтопеният мед се събира в долната част на ваните под скарите, като обемът е съобразен да събира цялото количество мед от едно зареждане на ваната. Дъното на ваната е двойно наклонено с извод за евакуация на меда. Ваната е с водна риза тип „пиастра“, където се подава гореща вода. Скарите на двата етажа на ваната имат щуцери за подаване на гореща вода, доставяна от водогреен котел. Скарите са разделени на две части и са свободно поставени на ваната, така че лесно да могат да се повдигат за почистване. На всеки етаж има възможност за разполагане на 4 реда по 8 броя стандартни тенекии за мед. Фирмата може да предложи и изработка на вана в друг размер, съгласно изискванията на клиента.

Ваната за разтопяване на пчелен мед от варели представлява призматичен верикален съд на едно ниво, с шест крака, с наклонено дъно. Към горната част на ваната се поставя подвижна рамка със заварена неръждаема ситомрежа и над нея – тръбна скара, върху която се нареждат варелите. Разтопеният мед се събира в долната част на ваните под скарите, като обемът е съобразен да събира цялото количество мед от едно зареждане. Дъното на ваната е двойно наклонено с извод за евакуация на меда. Ваната е с водна риза тип „пиастра“, където се подава гореща вода. Скарата има щуцери за подаване на гореща вода, доставяна от водогреен котел. Скарата е свободно монтирана на ваната, така че да може да се повдига за лесно почистване. На ваната за едно зареждане има възможност за разполагане на 4 броя варели.