Ултрафилтрационна уредба

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Този тип инсталации са предназначени за концентриране или очистване на течности в хранителната и биотехнологичната промишленост. Стабилинженеринг Алфа разполага с пилотна ултрафилтрационна инсталация, с която могат да бъдат тествани продукти на клиента. Използва се спирален мембранен модул на фирма KOCH ABCOR. В инсталацията е вградена система за регистриране и архивиране на параметрите на процеса.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Мембранна площ: 5m2
Инсталирана мощност: 3,5 kW
Максимално работно налягане: 6 Bar

Всички детайли в контакт с продукта са изработени от неръждаема стоманa, разрешена за контакт с хранителни продукти.