Резервоари

Стабилинженеринг-Алфа ООД произвежда резервоари с геометричен обем до 60 m³. Могат да бъдат изпълнени за монтиране на открито или в затворени помещения.

В общия случай резервоарите са цилиндрични – вертикални и хоризонтални. Съобразно извършваните в тях процеси те се комплектуват с люк, миеща глава, отдушник, нивопоказател, вход и изход, табло за управление, система за регистрация на наблюдавани параметри и др. Когато е необходимо разбъркване или хомогенизиране на продукта, се монтира бъркачка с подходяща конструкция и обороти (постоянни или променливи). При изискване за загряване или охлаждане на продукта в резервоара по околната му повърхност и дъното, се монтира серпентина, в която се подава съответния топло или студоностител. В този случай съдът се изолира с подходяща изолация. Върху изолацията се прави обшивка от ламарина.

Съдовете за хранителни продукти се изработват от неръждаема стомана, разрешена за пряк допир с хранителни продукти.

Стабилинженеринг-Алфа ООД изработва съдове с различно предназначение и приложение в хранително-вкусовата, фармацевтичната, химическата промишленост и други.

В млекопреработващата промишленост фирмата изработва всички видове технологични резервоари за обработка и съхранение на мляко, както и такива, разработени по конкретно задание на клиента.