Резервоари

ОПИСАНИЕ:

Стабилинженеринг - Алфа ООД произвежда резервоари с геометричен обем до 60 m³.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Резервоарите могат да бъдат изпълнени за монтиране на открито или в затворени помещения.
  • В общия случай резервоарите са цилиндрични – вертикални и хоризонтални.
  • Съобразно извършваните в тях процеси, резервоарите се комплектоват с люк, миеща глава, отдушник, нивопоказател, вход и изход, табло за управление, система за регистрация на наблюдавани параметри и др.
  • Когато е необходимо разбъркване или хомогенизиране на продукта се монтира бъркалка с подходяща конструкция и обороти (постоянни или променливи).
  • При изискване за загряване или охлаждане на продукта в резервоара, по околната му повърхност и дъното, се монтира серпентина в която се подава съответния топло- или студоностител. В този случай съда се изолира с подходяща изолация. Върху изолацията се прави обшивка от ламарина.