Малка мандра

Фирма „Стабилинженеринг-Алфа“ предлага оборудване за малки мандри, съобразено с технологичните изисквания за производство на малки количества млечни продукти – кашкавал, бяло саламурено сирене и кисело мляко.

Предлаганото оборудване е разработено във връзка с „Наредба №26 от 14 октомври 2010 г за специфичните изисквания за директна доставка на малки количества суровини и храни от животински продукти” на Министерството на земеделието и храните и е съобразено с технологичните изисквания за производство на малки количества кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал.

Основните съоръжения за преработването на млякото са многофункционален съд (обемен пастьоризатор) и вана. Съдът се използва като обемен пастьоризатор, като в серпентината му (която е по дъното и мантела) се подава топлоносител гореща вода. В него се реализират следните технологични процеси: загряване, разбъркване, задръжка, охлаждане, заквасване, изпичане, нарязване. Ваната е изработена на колела, за да може лесно да се манипулира с нея, както и удобно да се разполага в помещения с недостатъчно пространство за разполагане на стационаран такава. Окомплектована е с пресуващо устройство, което лесно се демонтира, в случай, че не се използва. Ваната се използва за пресуване на сиренината, чедеризация и транспортиране.

Към основното оборудване фирмата предлага допълнително, което разширява технологичните и функционалните възможности на предприятието и може да се доставя поетапно.

 

Многофункционален съд 250L/500L

Многофункционалният съд е предназначен за различни технологични операции при производството на млечни продукти. Съдът може да бъде използван като пастьоризатор или сиреноизготвител. В него се реализират следните технологични процеси: загряване, разбъркване, пастьоризация, задръжка, охлаждане, заквасване, биологично зреене, подсирване, нарязване на подсирката, обработка на сиренината, делактозация.

Изделието представлява закрит изолиран цилиндричен съд със серпентина по дъното и мантела, на крака, с монтиран към него планетарен резобъркащ механизъм.

Загряването и охлаждането се извършват чрез подгряване от външни източници на топлоносител – гореща вода и студоносители – вода или ледена вода.

Многофункционалният съд може да се използва за производство и на други продукти, изискващи термична обработка и разбъркване.

Комплектация:

- цилиндричен съд с работен обем 250L/500L;

- серпентина по дъното и мантела, предназначена за гореща или студена вода;

- термоизолация по мантела и дъното;

- облицовка по мантела и дъното от неръждаема ламарина;

- изходящ отвор DN80 за лесно отточване на продукта;

- конусен капак с отваряем люк;

- миеща глава DN20;

- крака с регулируеми пети;

- комбиниран реверсивен разбъркващ механизъм с честотно управление, задвижван от мотор редуктор;

- термометър визуален с диапазон на скалата от 0 ÷120°С;

- табло за управление.

Вана-количка 250L/500L

Сиренарската вана се използва за подсирване, нарязване, оцеждане, пресуване, осоляване/чедеризация и транспортиране.

Намира приложение както при производството на бяло саламурено сирене, така и за кашкавал. Гредата с пресуващият винт е необходима за плавно регулиране на натиска при отцеждане на суроватката при производството на кашкавал. Когато се произвежда бяло саламурено сирене, гредата се демонтира.

Резачка за чедеризирала сиренина

Резачката е предназначена за нарязване на чедеризиралата сиренина на парчета с дебелина 2÷5 mm преди процеса „изпарване” при производството на кашкавал. Необходимо е чедеризиралата сиренна маса предварително да бъде нарязана на призми със сечение до 80 х 80 mm, за да може свободно да премине през входa на апарата.

Вана за изпарване на чедеризирала сиренина

Ваната за изпарване е предназначена за подготовка и подгряване на разтвор на сол, в който се изпарва чедеризиралата сиренина при производството на кашкавал. Ваната работи с топлоносител пара или гореща вода 110°С. Топлоносителят се подава в серпентина, заварена по мантела и дъното на съда.

Централна измиваща станция 2 x 120L

Станцията е предназначена за циркулационно измиване и дезинфекция на затворени миещи контури, състоящи се от технологични съоръжения и включени към тях тръбопроводи и арматура.

Двата съда на станцията служат за съхранение и загряване на миещия разтвор и водата. Станцията е комплектувана с центробежна помпа, пластинчат топлообменник, тръбопроводи и арматура.

Миещият разтвор се загрява чрез подаване на топлоносител пара или гореща вода към пластинчатия топлообменник.

 

КИСЕЛО МЛЯКО

При производството на кисело мляко суровото мляко се пастьоризира в обемен пастьоризатор – многофункционален съд. Пастьоризацията се осъществява чрез подаване на топлоносител (гореща вода) в серпентината на съда, която е по дъното и по мантела. За достигане на температура на млякото 94-95⁰С е задължително водогрейният котел да подготвя гореща вода с температура 110⁰С в затворена система. Охлаждането се осъществява, като се спира подаване на топлоносител и се включва подаване на студоносител (студена вода от водопроводната мрежа или от сондаж). Охладеното до температура на заквасване мляко се заквасва в същия съд и се подава към машина за разфасоване посредством мобилна помпа. Необходимо е  да бъде спазено технологично време от 30-45мин. от момента на добавянето на закваската до разфасоване на последната кофичка, за да не коагулира преждевременно млякото. Напълнените кофички се запечатват с алуминиево фолио и/или щрак капачки, нареждат се в каси, поставят се върху количка за каси (количка ролли) по 8 до 10 каси на количка и се транспортират до топла камера (45°С), където престояват до пълната коагулация на млякото. След приключване на този процес млякото се изважда от камерата и се оставя плавно да се охлади преди да се прехвърли в хладилна камера за съхранение на готов продукт (2–4°С).

БЯЛО САЛАМУРЕНО СИРЕНЕ

При производството на бяло саламурено сирене млякото се термизира и охлажда в обемен пастьоризатор – многофункционален съд. Термизацията се осъществява чрез подаване на топлоносител (гореща вода) в серпентината на съда, която е по дъното и по мантела. Охлаждането се осъществява, като се спира подаване на топлоносител и се включва подаване на студоносител (студена вода от водопроводната мрежа или от сондаж). След достигане на температура на заквасване млякото се прехвърля във вана, предварително застелена с полиетилен и цедка. Там се добавя закваската и след коагулация получената сиренина се нарязва със сиренарските инструменти и се изчаква да се отдели суроватката. След това полученият сиренен блок се подлага на оцеждане и самопресуване, като за по-добро пресуване се притиска с тежести. Готовият добре оцеден сиренен блок се нарязва на правилни форми (паралелепипед с размери 10 ± 2 см) и се осолява във ваната с предварително подготвения солов разтвор. Осолените късове се нареждат в кутии (метални тенекии или PVC кутии) и се оставят при температура 16–18°С за повишаване на киселинност. След 2 до 3 дни кутиите се доливат със солов разтвор, затварят се плътно и се транспортират до хладина зала за зреене (10–12°С) за не по-малко от 45 дни.

КАШКАВАЛ

При производството на кашкавал млякото се термизира и охлажда в обемен пастьоризатор – многофункционален съд. Термизацията се осъществява чрез подаване на топлоносител (гореща вода) в серпентината на съда, която е по дъното и по мантела. Охлаждането се осъществява, като се спира подаване на топлоносител и се включва подаване на студоносител (студена вода от водопроводната мрежа или от сондаж). След достигане на температура на заквасване в същия съд се добавя закваската и се разбърква добре посредством бъркачката на съда. Полученият сиренен блок се нарязва посредством планетарния резобъркащ механизъм до получаване на кубчета сиренина и суроватка. При непрекъснато разбъркване се повишава температурата в съда чрез подаване на топлоносител (гореща вода), за да се осъществи така нареченото „изпичане“ и получената смес се източва във вана за отделяне на суроватката. Формираният сиренен блок се отцежда от суроватката чрез притискане с пресуващото устройство, докато се извършва процесът чедеризация. След приключване на чедеризацията полученият сиренен блок се нарязва на късове, достатъчно големи за да преминат през отвора на резачката за чедеризирала сиренина. Получените парченца след нарязване се събират на порции и се потапят във ваната за изпарване 80L, която е пълна със солов разтвор, загрят на 74°С. Така образуваната сиренина е пластична и се омесва ръчно на манипулационна маса, поставя се в пластмасови форми, които могат да бъдат с различна големина и геометрия и се нарежда върху стелажи, които се прехвърлят в залата за обдухване и след това се насочват в хладилна зала за зреене.