Млекоприемни станции

Стабилинженеринг - Алфа ООД произвежда и монтира станции, предназначени за приемане и измерване на мляко, доставено в предприятието чрез специализирани млековози или бордови цистерни.

Модификация на станцията може да се инсталира на специализиран млековоз за изкупуване на млякото от млекопунктовете на млекодобивни ферми.

Станцията може да се използва за приемане и измерване и на други течности - хранителни или нехранителни, включени в комплектацията на цялостни линии.

Измерителният прибор на станцията може да се свърже към цялостната система на предприятието за регистриране и архивиране на контролните данни.

Млекоприемната станция се състои от филтър, самозасмукваща помпа, обезвъздушител, дебитомер, тръбопроводи и арматура и пулт за управление.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Производителност:                 m3/h               3; 5; 10; 15; 20

Инсталирана мощност:          kW                  1,5; 3; 3,5; 5

Тип разходомер:                                             Безконтактен

 

Всички детайли в контакт с продукта са изработени от неръждаема стомана, разрешена за контакт с хранителни продукти.