Млекоприемни станции

ОПИСАНИЕ:

Стабилинженеринг - Алфа ООД произвежда и монтира станции, предназначени за приемане и измерване на мляко, доставено в предприятието чрез специализирани млековози или бордови цистерни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Модификация на станцията може да се инсталира на специализиран млековоз за изкупуване на млякото от млекопунктовете на млекодобивни ферми.
  • Станцията може да се използва за приемане и измерване и на други течности - хранителни или нехранителни.
  • Измерителният прибор на станцията може да се свърже към цялостната система на предприятието за регистриране и архивиране на контролните данни.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Производителност:  m3/h  (3; 5; 10; 15; 20)
Инсталирана мощност:  kW  (1,5; 3; 3,5; 5)
Тип разходомер:  Безконтактен