Пастьоризатори за мляко

ОПИСАНИЕ:
Стабилинженеринг - Алфа ООД произвежда пастьоризатори за мляко, предназначени за топлинна обработка на млякото при производството на млечни продукти.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Към пастьоризатора е включена и станция за подготовка на топлоносител гореща вода
  • В комплект с пастьоризатора, в зависимост от продукта, за който е предназначен, се включват серпентина или резервоари за поддръжка на температурата на пастьоризация на млякото.
  • Пастьоризаторът е напълно автоматизиран за всички зададени топлинни режими, като данните за температурата в избраните точки се архивират в изнесено дистанционно устройство.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Производителност: от 3000 до 15000 l/h
Секции: от 3 до 6 бр.
Инсталирана мощност: максимум 5 kW

Температурни режими:  
 
- прясно мляко: 10°→ 45° →78° С (задръжка 20 sec) → 6 °С
- кисело мляко: 10°→ 45° →92° С (задръжка 30 min)→45 °С
- сирене: 10°→ 45° →72° С (задръжка 15 min) →35 °С
- кашкавал: 10°→ 45° →70° С (задръжка 20 sec) → 35 °С
- термизация за съхранение: 10°→ 45° →68° С (задръжка 20 сек.) → 6 °С