Топилка за хидрогенирани мазнини

Tопилката за хидрогенирани мазнини е предназначена за разтопяване и съхранение на мазнини в течно състояние. Топилката представлява правоъгълен съд с наклонено дъно. По средата на височината е монтирана подвижна скара от тръби, в която циркулира гореща вода, подавана от външен източник (котел). Калъпите хидрогенирана мазнина се нареждат върху тръбната скара, след което разтопената мазнина се събира в пространството под решетката. Така разтопената мазнина може да бъде съхранена в течно състояние, тъй като серпентината по дъното на съоръжението поддържа необходимата температура за съхранение на мазнината до момента на нейното ползване.

Системата за подаване на гореща вода в скарата позволява завъртане до вертикално положение за добро почистване след разхлабване на външните холендри. По дъното и стените има изолация и обшивка от неръждаема ламарина. Стопената мазнина се източва от отвор в най-ниската част на дъното.

Към апарата трябва да се подава гореща вода за циркулирането по тръбната решетка и серпентина с температура, подходяща според технологията за разтопяване на продукта. Зададената температура се поддържа автоматично от системата за управление на котела.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Производителност, kg/h: до 500

Топлоносител: вода

Температура на топлоносителя,°С: до 90

Инсталирана мощност, kW: до 18