Маслоизготвител

Съдът е с работен обем 70L. Тръбната предпазна рамка е снабдена с блокировка, която изключва задвижването при вдигане на рамката за обслужване. Маслоизготвителят е монтиран на стойка с рама с 4 бр. пети регулируеми. Рамата е оформена така, че под маслоизготвителя да има възможност да се вкарва количката за масло и да се източва мътеницата. При монтаж върху съда се монтира душова система за обливане със студена вода с цел понижаване на температурата вътре в маслоизготвителя. Вътрешната повърхност е обработена по специален начин за получаване на микрограпавини, които предпазват залепването на маслото по стените.

Стабилинженеринг-Алфа ООД поддържа гаранционно и извънгаранционно обслужване и ремонт на съоръжения в млечната промишленост.