Лабораторни уреди

Поради бързото развитие на млечната промишленост и необходимостта от обновление на продуктите в бранша, фирмата представя лабораторно и пилотно оборудване за производство на млечни продукти. Оборудването е предназначено за провеждане на експерименти при внедряването на нови продукти и технологии, за учебни и демонстрационни цели, както и за производство на малки обеми или серии от даден продукт.

      Стабилинженеринг-Алфа ООД има в производство следното лабораторно оборудване:

  • Лабораторен биореактор за анаеробни ферментации, тип пилотен;
  • Лабораторен обемен пастьоризатор;
  • Лабораторен сиреноизготвител с обем 30L за производство на твърди сирена;
  • Вани за производство на полутвърди сирена с обем 10 и 20L и режещи инструменти за тях;
  • Ултрафилтрационен модул за концентриране и бактериално очистване на течности, тип пилотен;

 Всички детайли в контакт с продукта са изработени от неръждаема стомана, разрешена за контакт с хранителни продукти.