Централна измиваща станция CIP

Централна измиваща станция          

Станцията е предназначена за циркулационно измиване и дезинфекция на затворени миещи контури, състоящи се от технологични съоръжения и включени към тях тръбопроводи и арматура.

Съдовете на станцията служат за подготовка, съхранение и загряване на миещи разтвори и вода за изплакване. Станцията е комплектувана с центробежна помпа, пластинчат топлообменник, тръбопроводи и арматура.

Миещият разтвор се загрява чрез подаване на топлоносител пара или гореща вода към пластинчатия топлообменник.

По желание на клиента проектираме и изработваме автоматизирани CIP  инсталации.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Резервоари                                       3 или 4 бр.

Обем на резервоарите                    по задание на клиента

Начин на подгряване пластинчат топлообменник

Помпа циркулационна                    в зависимост от обема на резервоарите

 

 

Централна измиваща станция (CIP) за автоцистерни

Изделието е предназначено за циркулационно миене на обособени затворени контури от тръбопроводи и свързаните с тях технологични съоръжения.

            Системата се състои от следните  компоненти:

-  Резервоар за миещи разтвори с обем според нуждите на клиента - 2 бр.

-  Помпа центробежна 2,2 kw, 5m3/h - 1 бр.

- Топлообменник за подгряване на миещите разтвори и изплакващата вода

-  Термометър за визуален контрол на температурата - 2 бр.

-  Фуния дренажна - 1 бр.

-  Тръбопроводи и арматура - комплект

     Режимът на миене, включващ в себе си време за миене, температура и концентрация на миещия разтвор, време за изплакване и необходимост от дезинфекция, се определя емпирично в зависимост от вида на съоръженията, включени в контура за миене и на база “Инструкция за миене на съоръжения в млечната промишленост”.

Централна измиваща станция (CIP) за ферма за ЕРД

Изделието е предназначено за циркулационно миене на обособени затворени контури от тръбопроводи и свързаните с тях технологични съоръжения.

Централна измиваща станция за ферма измива и дезинфекцира доилните апарати, тръбопровода за доставка на млякото до млекоохладителната вана, млекоохладителната вана, помпата и шланга за евакуация на млякото.

Технически данни.

- Резервоар за миещ разтвор и вода:       0,2 m3

- Електрозахранване:                                    380 V + 10%/- 15%, 50 Hz

- Инсталирана мощност: (2 х 3990 W)       9,5 kW

- Разход на вода, 0,2MPa                             0,3 m3/цикъл

Принцип на действие:

Напълват се с вода резервоарите за миещ разтвор и изплакваща вода. Подготовката на водата и разтвора на основата започва с режим на подгряване. Изчаква се достигане на зададените температури, след което може да се премине към миене по технологичната схема.

След изпълнението на определения цикъл на миене, разтворът се връща изцяло в резервоара, като последното количество се изтласква с вода от резервоара за вода.

Изплакващата вода на остатъците от мляко в миещия контур, преди и след циркулацията на миещия разтвор, се изхвърля в канализацията.

Дезинфекционният разтвор с необходимата концентрация се подготвя в резервоара за вода, като предварително количеството на водата се намалява до 1/2 от обема на резервоара. След необходимото време за действие, дезинфектантът се изхвърля и тръбопроводите или млекоохладителната вана се промиват.

Измиването на тръбопроводите и млекоохладителната вана се извършва по кратък цикъл: Изплакване с вода на остатъците от мляко, миене с основен разтвор и изплакване с вода. След това се извършва дезинфекцирането.

Подгряването на миещия разтвор и водата се осъществяват чрез нагревателите, с които всеки съд е снабден (по 3 за всеки).