Централна измиваща система

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Станцията е предназначена за циркулационно измиване и дезинфекция на затворени миещи контури, състоящи се от технологични съоръжения и включени към тях тръбопроводи и арматура.

ОПИСАНИЕ:

Съдовете на станцията служат за подготовка, съхранение и загряване на миещи разтвори и вода за изплакване. Станцията е комплектувана с центробежна помпа, пластинчат топлообменник, тръбопроводи и арматура. Миещият разтвор се загрява чрез подаване на топлоносител пара или гореща вода към пластинчатия топлообменник. По желание на клиента проектираме и изработваме автоматизирани CIP  инсталации.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Резервоари: 3 или 4 бр.
Обем на резервоарите: по задание на клиента
Помпа циркулационна в зависимост от обема на резервоарите