Акумулатор за студ

ОПИСАНИЕ:

Акумулаторът за студ е предназначен да осигури необходимото количество ледена вода с температура 0 ÷ 1 °С  и с необходимия дебит за всички консуматори в даден процес или предприятие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Вана за ледена вода, запълнена с медна серпентина, хладилен агрегат и помпен блок.
  • Хладилният агрегат работи през цялото денонощие и около медните тръби се натрупва лед.
  • При това фазово превръщане се акумулира студова енергия, която може да се тегли залпово с голяма мощност като покрива пиковите стойности.
  • Акумулаторът има следните предимства: не разходва вода, използва нощна енергия, покрива високи върхови стойности на студовата мощност.
  • Хладилните агрегати, с които работи са 3 ÷ 5 пъти по-малко мощни и съответно по-евтини.
  • До разтопяването на последните количества лед, температурата на ледената вода е 0 °С.

 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:         

Акумулирана студова енергия: 100 ÷ 1500 kW
Обем на ваната: 1.8 ÷ 27 m3
Дебит на помпите: 6 ÷ 80 m3/h
Напор на помпите: 30 ÷ 40 mWS
Инсталирана мощност: 6 ÷ 41 kW