Акумулатор за студ

Акумулаторът за студ е предназначен да осигури необходимото количество ледена вода с температура 0÷1°С и с необходимия дебит за всички консуматори в даден процес или предприятие.

Състои се от:

  1. Вана за ледена вода, запълнена с медна серпентина;
  2. Хладилен агрегат;
  3. Помпен блок.

Хладилният агрегат работи през цялото денонощие и около медните тръби се натрупва лед. При това фазово превръщане се акумулира студова енергия, която може да се тегли залпово с голяма мощност като покрива пиковите стойности.

Хладилните агрегати, с които работи, са 3 ÷ 5 пъти по-малко мощни и съответно по-евтини.

Акумулаторът има следните предимства:

  • Не разходва вода;
  • Използва нощна енергия;
  • Покрива високи върхови стойности на студовата мощност;

До разтопяването на последните количества лед температурата на ледената вода е 0°С.

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:         

 Акумулирана студова енергия                    kWh    100 ÷ 1500

Обем на ваната                                               m3       1.8 ÷ 27

Дебит на помпите                                           m3/h    6 ÷ 80

Напор на помпите                                           mWS  30 ÷ 40

Инсталирана мощност                                   kW      6 ÷ 41