Автоцистерни

ОПИСАНИЕ:

Стабилинженеринг - Алфа ООД произвежда и монтира едно- и многосекционни цистерни за мляко, приспособени за монтаж върху автомобили.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Цистерните са оборудвани с люкове, миещи глави, шкаф с приемна станция, самозасмукваща помпа и рампа за обслужване.
  • Цистерните са изолирани с неръждаема обшивка, което осигурява съхранение на продукта до 24 часа при авария на автомобила.
  • Цистерните се проектират според шасито на автомобила.