Нашият екип

 

  
         
         
Инж. Атанас хаджиев   Инж. Митко Стоянов   Инж. Георги Джурков
Управител   Финансов Мениджър   Ръководител технически отдел
+359 (0)32 634 645   +359 (0)32 634 645   +359 (0)32 203 087
+359 (0)886 851 020   +359 (0)886 851 020   +359 (0)882 452 190
ahadzhiev@stabilalfa.com  
mstoyanov@stabilengineering.com

  gdjurkov@stabilalfa.co