ПРОИЗВОДСТВО НА

 • Оборудване за производство на млечни продукти
 • Оборудване за биотехнологични продукти
 • Оборудване за фармацевтични продукти
 • Оборудване за консервиране на храни
 • Производство на шоколад
 • Оборудване за производтсво на мед
 • Оборудване за съхранение и преработка на брашно
 • Производство на салати
 • Сушилни инсталации
 • Инсталации за дестилиране на етерично-маслени култури
 • Оборудване за производство на химически продукти
 • Други

Стабилинженеринг - Алфа ООД

Стабилинженеринг-Алфа ООД е основанa през 1997 година като инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив. Фирмата проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Крайните продукти и предлаганите услуги на пловдивската фирма са характерни за единичното производство. Стабилинженеринг-Алфа ООД разполага със собствени производствени мощности за изработване на конструираните от техническия отдел машини и съоръжения. Монтажната група на Стабилинжнеринг-Алфа ООД  реализира разнообразни по характер и сложност технологични линии. 

 

Брошури

 • Aвтоцистерна Aвтоцистерна
 • Дозатор за мазнини Дозатор за мазнини
 • Многофункционален съд за мини мандра Многофункционален съд за мини мандра
 • Стелажи за съхранение Стелажи за съхранение

Новини

Стабилинженеринг-Алфа ООД взе участие в едно най-големите селскостопански изложения в Югоизточна Европа- АГРА

Стабилинженеринг-Алфа ООД взе участие в едно най-големите селскостопански изложения в Югоизточна Европа- АГРА, което се проведе от 20-ти до 24-ти февруари 2019 г. в Международния Панаир-Пловдив. Представянето на фирмата беше акцентирано към технологично оборудване на малка мандра, във връзка с тенденцията към подпомагане на млекопроизводителите от държавата, за изграждане на малки млекопреработвателни предприятия от типа на малка мандра. С представянето на своите продукти и услуги, и при проведените срещи с настоящи и бъдещи партньори, компанията затвърди името си като надежден партньор при проектирането, производството и монтажа на технологично оборудване, насочено към отделния клиент. Сред постигнатите цели на участието в изложението бе и запознаване с новите тенденции в областта на производството на технологично оборудване в хранително-вкусовата и др. промишлености. Ако сте пропуснали да ни посетите на това събитие, можете да се свържете с нас, за да научите повече за нашата дейност и възможността за партьорство при реализиране на вашите планове.

Предишен Следващ