ОБОРУДВАНЕ ЗА

 • Млечна промишленост
 • Биотехнологична промишленост
 • Фармацевтична промишленост
 • Консервна промишленост
 • Производство на шоколад
 • Производство на салати
 • Производство на мед
 • Сушилни инсталации

Стабилинженеринг - Алфа ООД

Стабилинженеринг-Алфа ООД е основанa през 1997 година като инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив. Фирмата проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Крайните продукти и предлаганите услуги на пловдивската фирма са характерни за единичното производство. Стабилинженеринг-Алфа ООД разполага със собствени производствени мощности за изработване на конструираните от техническия отдел машини и съоръжения. Монтажната група на Стабилинжнеринг-Алфа ООД  реализира разнообразни по характер и сложност технологични линии. 

 

ДОКУМЕНТИ

 • Документ 1
 • Документ 2
 • Документ 3
 • Документ 4

АКЦЕНТИ

Ден на "Отворени врати" в Стабилинженеринг - Алфа ООД

Ден на "Отворени врати" в Стабилинженеринг - Алфа ООД

На 17 май, 2014 г. Стабилинженеринг-Алфа ООД организира ден на "Отворени врати", на когото бяха поканени служители от всички дъщерни фирми на Стабил Група, както и голяма част от многобройните клиенти на фирмата. 

Предишен Следващ