ПРОИЗВОДСТВО НА

 • Оборудване за производство на млечни продукти
 • Оборудване за биотехнологични продукти
 • Оборудване за фармацевтични продукти
 • Оборудване за консервиране на храни
 • Производство на шоколад
 • Оборудване за производтсво на мед
 • Оборудване за съхранение и преработка на брашно
 • Производство на салати
 • Сушилни инсталации
 • Инсталации за дестилиране на етерично-маслени култури
 • Оборудване за производство на химически продукти
 • Други

Стабилинженеринг - Алфа ООД

Стабилинженеринг-Алфа ООД е основанa през 1997 година като инженерингова компания със седалище в гр. Пловдив. Фирмата проектира, изработва, доставя, монтира и пуска в експлоатация машини и съоръжения, отделни технологични линии и комплексни предприятия в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост. Крайните продукти и предлаганите услуги на пловдивската фирма са характерни за единичното производство. Стабилинженеринг-Алфа ООД разполага със собствени производствени мощности за изработване на конструираните от техническия отдел машини и съоръжения. Монтажната група на Стабилинжнеринг-Алфа ООД  реализира разнообразни по характер и сложност технологични линии. 

 

Брошури

 • Aвтоцистерна Aвтоцистерна
 • Дозатор за мазнини Дозатор за мазнини
 • Многофункционален съд за мини мандра Многофункционален съд за мини мандра
 • Стелажи за съхранение Стелажи за съхранение

Новини

Оборудване за малка мандра ще представи Стабилинженеринг - Алфа на тазгодишното изложение АГРА 2019.

Оборудване за малка мандра ще представи Стабилинженеринг - Алфа на тазгодишното изложение АГРА 2019.

Международната селскостопанска изложба АГРА ще се проведе от 20-ти до 24-ти февруари 2019 г. в Пловдивския панаир. На фирмения щанд № 12 в Палата № 3, ще  бъдат представени експонати на оборудване за малка мандра. Интересуващите се посетители могат да получат информация за допълнително оборудване, което разширява технологичните възможности на предприятието и може да се доставя поетапно. Ще бъдат представени и другите продукти и услуги на фирмата. Стабилинженеринг – Алфа може да окаже съдействие с изготвяне на оферти на кандидати за финансиране от държавни и европейски програми за развитие.

 

 

 

 

Предишен Следващ